Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Του Γιώργου Κοεμτζόπουλου


Όπως προαναφέραμε ο Θεός - Πρώτος Δημιουργός δημιούργησε στην παρούσα έκτη Φυσική Δημιουργία, (που ξεκίνησε πριν από 50 δισεκατομμύρια χρόνια), τα διάφορα σύμπαντα (με διαφορετική αποστολή το κάθε ένα) και έθεσε στο κάθε ένα από έναν εκπρόσωπο του υπό μορφή, θα λέγαμε, ενός ‘τοπικού Θεού’.

Αυτός πλαισιώνεται από τρεις κατηγορίες ουράνιων οντοτήτων: Τους Έλοχήμ, που είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία γενικώς (Γαλαξίες, αστέρες, πλανήτες, κλπ, σε όλες τις παράλληλες πραγματικότητες), το Βασίλειο των Αγγέλων που είναι οι φορείς της Θείας θέλησης και του Θεϊκού σχεδίου γενικά, και των Αρχόντων του Χρόνου που είναι υπεύθυνοι για τον αρμονική αλληλουχία και συντονισμό των πάντων, μέσα στον πολύπλοκο χρόνο που ισχύει στο σύμπαν.

Οι τρεις αυτές κατηγορίες συνεργάζονται στενά σε όλα τα επίπεδα. Π.χ. προκειμένου για μια χρονοχωρική πύλη, οι Ελοχήμ την δημιουργούν, την ανοίγουν και την κλίνουν, οι Άγγελοι καθορίζουν τις ενέργειες και τις πληροφορίες που διοχετεύονται μέσω αυτής, και οι Άρχοντες του Χρόνου καθορίζουν τον συντονισμό και την αλληλουχία των γεγονότων. Όσον αφορά στην δομή, κάθε κατηγορία διοικείται από τα Ανώτερα Συμβούλια, κάτω από τα οποία υπάρχουν οι Ανώτερες Διοικήσεις, και κάτω από αυτές οι Διοικήσεις, (όροι που επιλέγω εγώ για να αντιστοιχούν με αυτά που ήδη έχουμε συνηθίσει), ενώ η δομή αυτή κλιμακώνεται για τον καθένα από τα πολλά δισεκατομμύρια Γαλαξιών του σύμπαντος και στην συνέχεια κατεβαίνει σε κάθε αστερισμό, για να καταλήξει τελικά και σε κάθε πλανήτη. Πιο κάτω θα περιγράψω λεπτομερέστερα μόνον την δομή και λειτουργία του βασιλείου των Αγγέλων, κυρίως διότι αυτό συνδέεται και με εμάς τους ανθρώπους.

Επικεφαλής του Βασιλείου των Αγγέλων βρίσκονται οι Αρχάγγελοι που πλαισιώνουν το Θεό, και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Θεϊκού σχεδίου, Ανάμεσα τους εξέχουσα θέση κατέχουν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Μέτατρον, ενώ ακολουθούν ο Άρχων Σουρέα, οι λοιποί Αρχάγγελοι και Άρχοντες (ορισμένους των οποίων έχω αναφέρει στο site μου), τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ, και ακολουθούν και υψηλές θρησκευτικές προσωπικότητες (για κάθε συγκεκριμένο πλανήτη), που ενσαρκώθηκαν εκεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, και δημιούργησαν θρησκείες (όπως π.χ. για την Γη είναι ο Χριστός, ό Βούδας, κλπ), οι διδασκαλίες των οπίων όμως παραποιήθηκαν από τους ανθρώπους, (π.χ. εμφανίζοντας τον Θεό ως τιμωρό, ενώ στην πραγματικότητα είναι όλος αγάπη, και μιλούν για κόλαση, για δευτέρα παρουσία, κλπ, πράγματα που όμως δεν υπάρχουν).

Κάτω από τους Αρχαγγέλους είναι τα τάγματα των αγγέλων, που παρομοιάζονται με τις μέλισσες της κυψέλης και που διεκπεραιώνουν τις διάφορες εντολές. Κάτω από αυτούς είναι οι ‘Αγγελικές Παρουσίες’ που εμείς ονομάζουμε τους φύλακες Αγγέλους μας, ενώ κάτω από αυτούς είναι οι ‘Επουράνιες Παρουσίες’, που εμείς ονομάζουμε τους επουράνιους συμβούλους μας. Οι ως άνω 4 βαθμίδες αναφέρονται στο (μη υλικό) επουράνιο πεδίο, ενώ οι επόμενες τρείς που ακολουθούν ιεραρχικώς, αναφέρονται στο φυσικό - υλικό - ημιαιθερικό - αιθερικό πεδίο.

Ακολουθούν λοιπόν οι 'Αναληφθέντες Διδάσκαλοι’ του κάθε πλανήτη (όπως είναι π.χ. ο Άγιος Γερμανός, κλπ), οι οποίοι τελειοποιηθέντες με τις πολλές επιτυχείς ενσαρκώσεις τους, απάλειψαν το κάρμα τους και ανέβηκαν στην κλίμακα, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να ενσαρκώνονται, αλλά κατεβαίνουν μόνον για ειδική αποστολή προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους, όπως θα κάνουν π.χ. τώρα κατεβαίνοντας σε πολύ μεγάλους αριθμούς για να μας βοηθήσουν στην Ανάληψη.

Ακολουθούν οι ‘Φυσικοί Άγγελοι’ ‘(Physical Angels)’ που είμαστε εμείς οι άνθρωποι (και όλα τα νοήμονα όντα γενικότερα), αλλά θα υπαχθούμε σε αυτήν την κατηγορία μόνον αφού γίνουμε πλήρως συνειδητά πεμπτοδιάστατα όντα γεμάτα ανιδιοτελή αγάπη, οπότε θα αποκτήσουμε και τον ως άνω τίτλο.

Τελευταία κατηγορία είναι το ‘Βασίλειο των Ντέβας’ (που εμείς νομίζω το ονομάζουμε των στοιχειακών), που είναι υπεύθυνα για την βιόσφαιρα των πλανητών (χλωρίδα και πανίδα), που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύουν τις ‘ψυχές’ των ζώων και των φυτών. Πριν κλείσω την σύντομη αυτή περιγραφή, θα πρέπει να προσθέσω ότι και τα διάφορα ουράνια σώματα, (πλανήτες, απλανείς, δορυφόροι), θεωρούνται και αυτά ότι έχουν την δική τους ψυχή που τα διέπει (όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο), μόνο που η φύση τους είναι μαγνητο - βαρυτική, σε αντίθεση με τα ανθρώπινα κλπ νοήμονα όντα που η φύση τους είναι ηλεκτρομαγνητική. Για να μπορεί λοιπόν να λειτουργούν σωστά τα διάφορα ουράνια σώματα, ώστε να υποστηρίζουν πλήρως την ζωή που τυχόν υπάρχει επάνω τους, πρέπει να έχουν επαρκώς ενεργοποιημένο το κρυσταλλικό τους πλέγμα, (που αποτελεί θα λέγαμε το νευρικό και κυκλοφοριακό τους σύστημα), καθώς και τους ενεργειακούς κόμβος του, (που είναι τα σημεία τομής των βαρυτικών και μαγνητικών ενεργειακών γραμμών).

Για τον λόγο αυτό οι εξωγήινοι κάνουν τακτικά τις ιεροτελεστίες τους στα ενεργειακά αυτά κέντρα, ώστε να διατηρούν τις υψηλές δονήσεις και την ‘υγεία’ του πλανήτη τους, ο οποίος με την σειρά του το ανταποδίδει, εξασφαλίζοντας και τις δικές τους υψηλές δονήσεις και την υψηλή στάθμη διαβίωσης τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου